Dagrun er den som virkelig kan forskning av oss - hun har de siste årene vært FoU-sjef i Terratec med aktiv bruk av virkemiddelapparatet. Dagrun har utmerket track record som søker også mot de mer høyt-hengende programmene i Forskningsrådet og regionale forskningsfond. Dagrun har også verdifull internasjonal erfaring fra Frankrike, UK, Italia og USA. I tillegg kan hun alt som er verdt å vite om 3D og terreng og underviser i dette ved NMBU på Ås.

Dagrun Aarsten

(+47) 46 76 88 07

da@skattefunneksperten.no

Pål har lang erfaring med det offentlige virkemiddelapparatet, både som IKT seriegründer og ikke minst som tidligere seniorrådgiver i Forskningsrådet. Pål har behandlet et par tusen SkatteFUNN-søknader og er selv-erklært SkatteFUNNekspert . I følge seg selv kjenner han også meget godt til de øvrige næringsrettede ordningene i Forskningsrådet og InnovasjonNorge, og selvskryt skal man som kjent lytte til, for det kommer fra hjertet.  Dessuten gir Pål seg aldri før kunden er fornøyd.

Pål Hoff

(+47) 47 39 74 82

ph@skattefunneksperten.no

© Nyttige idéer AS

Bærum International Hub

Fjordveien 1

1363 Høvik